Cuvântul directoarei

DE CE EDUCAŢIE CREŞTINĂ ÎN GRĂDINIȚĂ?

Omul, încununarea creaţiei lui Dumnezeu, precum si copilul, înzestrat cu raţiune, sentiment, voinţă, este influenţat în dezvoltarea sa de multiple determinări şi condiţionări. Între factorii care îl formează, esenţiali sunt : ereditatea, mediul şi educaţia. Aceştia dau armonia şi frumuseţea minţii si a caracterului omului.

Încă din antichitate, prin educaţie, omul şi-a exprimat idealul faţă de copii, copiii fiind aceia care asigurau viitorul sănatos al naţiunii. Timpul cât copiii stau in familie, în multe cazuri, este foarte scurt, de aceea suntem datori să creeăm condiţii prielnice pentru un ambient sănătos care să le formeze trăsături pozitive de voinţă şi caracter, trăsaturi care să-i însoţească toată viaţa!

Creşterea şi educarea copiilor în spiritul Credinţei în Dumnezeu, a rugăciunii şi a dragostei faţă de semeni, constituie elemente educaţionale esenţiale, acest demers fiind susţinut şi de un comportament exemplar al educatorilor, care trebuie să fie adevarate modele de conduită creştină.

Azi, cu atâtea influenţe din mass-media, cu atâtea răutaţi care circulă între oameni, familia, grădiniţa, școala, poartă o mare răspundere şi trebuie să aibă o pondere mare în formarea copilului ca om integru, sănătos în trup şi suflet, pentru a contracara influenţa negativa a societaţii.

Cercetările din domeniul psihologiei copilului şi practica educativă, ne arată că Educaţia Creştină este posibilă de la cea mai fragedă vârstă, ținând cont de particularitatile de varstă, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că introducerea unor elemente de educaţie creştină la vârsta preşcolară, este un lucru foarte important şi necesar.

In calitatea noastră de educatori avem frumoasa misiune de a face cunoscute copiilor învaţaturile pline de dragoste ale celui mai mare Învaţător din toate timpurile, D-L Isus Hristos, cu scopul de a influenţa pozitiv conduita morală a acestei generaţii.

Din aceste considerente, intreg personalul grădinitei, având o bună colaborare cu parintii, am observat beneficiile Educaţiei creştine, prin care îi învăţăm şi îi ajutăm pe copii să fie mai buni, mai ascultatori, mai iubitori, mai iertatori, mai prietenoşi, mai respectuoşi, mai plini de compasiune, pentru că acesta este profilul moral al unui OM ADEVĂRAT!

Dir. Lucica Amza